Met een achtergrond in de weg- en waterbouw heeft Smit-Projectmanagement een stevige inhoudelijke basis. Aangevuld met 25 jaar projectervaring binnen Havenbedrijf Rotterdam, Provincie Zuid-Holland en de gemeenten Haarlemmermeer, Amsterdam en Rotterdam zorg ik voor een gedegen projectmatige aanpak voor infrastructuur en mobiliteit.

Diensten

Ik verzorg projectmanagement in alle fasen van het project, vanaf planstudie tot en met realisatie en overdracht aan de beheerorganisatie.

Voor weginfra, locaal spoor, vaarwegen, waterkeringen, kademuren en dijken.

IPMA en Prince2 gecertificeerd